Nasze aktualności

Naszym priorytetem jest, aby nasi wychowankowie umieli w życiu pokonywać trudności, podejmować słuszne decyzje. Aby wykazywali się pomysłowością, otwartością, żyli w zgodzie ze sobą, przyrodą i wpojonymi zasadami. Harmonijnie rozwijali się pod względem umysłowym, motorycznym i duchowym. Byli samodzielni i przygotowani do kolejnych szczebli edukacji.

Ułatwienia dostępności