Opłaty

Opłata za przedszkole składa się z:

  • opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
  • opłaty za żywienie 

Porady psychologa, zajęcia z logopedą, religia oraz zajęcia z języka angielskiego
są bezpłatne i odbywają się na terenie placówki.

Opłaty należy wpłacać na konto:

Centrum Usług Wspólnych
ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno
nr konta 51 1240 6351 1111 0010 8768 4668

W tytule prosimy podawać: 
imię i nazwisko dziecka, rodzaj wnoszonej opłaty oraz miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata (np. imię i nazwisko, wyżywienie za październik 2019 – 200,00 zł, pobyt za wrzesień 2019 – 40,00 zł)

Do 5-go każdego miesiąca rodzice proszeni są o zgłaszanie się do intendenta przedszkola w celu ustalenia informacji o wysokości kwot do zapłaty w danym miesiącu 

Wpłat należy dokonywać do 13-go każdego miesiąca. 

Pobyt

Placówka zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Za każdą rozpoczętą godzinę w ramach świadczenia usługi opiekuńczo – bytowej (w wymiarze wykraczającym poza czas 5-ciu godzin dziennie) opłata wynosi 1,30 zł – za godzinę.

Wyżywienie

Opłata za żywienie uzależniona jest od ilości posiłków spożytych przez dziecko. 
W obecnym roku szkolnym dzienna stawka żywieniowa wynosi 
14,00 zł dziennie za 3 posiłki 
11,00 zł dziennie za 2 posiłki. 
Ilość spożywanych posiłków ustalana jest na podstawie deklaracji rodziców. 

Ułatwienia dostępności