Plan dnia

Przykładowy plan dnia pobytu dziecka w przedszkolu:

6.30 – 9.00 – schodzenie się dzieci do przedszkola, gry i zabawy według zainteresowań dzieci, ćwiczenia poranne

9.00 – 9.20 – śniadanie

9.20 – 10.30 – zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowane z całą grupą

10.30 – 11.00 – swobodne zabawy w kącikach tematycznych

11.00 – 12.20 – pobyt dzieci w ogrodzie (lub swobodne zabawy w sali, gdy pogoda jest nieodpowiednia dla wyjścia do ogrodu)

12.30 – 13.00 – obiad

13.00-13.30 – poobiedni odpoczynek, relaks, czytanie książki, muzykoterapia

13.30 – 14.15 – swobodne zabawy w sali, zajęcia dodatkowe

14.30 – 14.45 – podwieczorek

14.45 – 17.30 – rozchodzenie się dzieci do domów, zabawy integracyjne, ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu (gdy pozwala na to pogoda)

Ułatwienia dostępności