O Przedszkolu

Przedszkole  Publiczne nr 2 znajduje się w Zalesinku przy ul. Longinusa 25 (ok. 2 km od centrum Piaseczna). To kameralne czterooddziałowe przedszkole z własnym zapleczem kuchennym i osobnym gabinetem, w którym dzieci mają zapewnione indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem.

Naszą wizytówką jest piękny duży ogród. Dzieci mają w nim do dyspozycji nowoczesne i bezpieczne
(w pełni atestowane) przyrządy do zabawy. Wczesną jesienią i wiosną organizujemy imprezy plenerowe, na które zapraszamy bliskich naszych podopiecznych.

To co nas wyróżnia to ciepła, rodzinna atmosfera i indywidualne podejście do każdego z naszych wychowanków. Dbamy, aby nasze metody pracy sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi oraz dobremu samopoczuciu dzieci.

Wizja

Naszym priorytetem jest wspieranie harmonijnego rozwoju naszych wychowanków: fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Pragniemy, by żyły w zgodzie ze sobą, przyrodą i otaczającym je światem. Staramy się, aby były jak najlepiej przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego.

Misja

 1. Naszych wychowanków traktujemy z szacunkiem. Chcemy poznawać ich potrzeby i zainteresowania.
 2. Uczymy dzieci twórczego myślenia, bycia komunikatywnym, otwartym i tolerancyjnym. Pomagamy
  w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie z porażkami.
 3. Pokazujemy jak wyrażać swoje uczucia i emocje w sposób społecznie akceptowany. Chcemy, aby mogły jak najlepiej poznać siebie i swoje możliwości.
 4. Zapewniamy opiekę, bezpieczeństwo i dobrą atmosferę. Pragniemy, aby nasze przedszkole było miejscem, w którym każde dziecko czuje się akceptowane i szczęśliwe.
 5. Cały czas poszerzamy ofertę zajęć dodatkowych, by dzieci miały szansę odkryć swoje pasje.
 6. Współpracujmy  z rodzicami: bardzo ważne są dla nas ich potrzeby i oczekiwania. Chcemy wspólnie wypracować taki model wychowania, który jest odpowiedni dla dzieci i satysfakcjonujący dla rodziców. Jesteśmy transparentni, zachęcamy do angażowania się w życie przedszkola.
 7. Wzbogacamy bazę lokalową przedszkola poprzez ciągłe doposażenie budynku i ogrodu
  w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, tak aby zaspokajały one potrzeby intelektualne i ruchowe dzieci.
 8. Systematycznie wzbogacamy naszą wiedzę i umiejętności poprzez udział w kursach, szkoleniach
  i warsztatach.

Kierunki rozwoju

 1. Pragniemy konsekwentnie tworzyć klimat sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi dziecka
  z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 2. Stale podnosić poziom nauczania i wychowania oraz doskonalić własny warsztat pracy.
 3. Kreować pozytywny wizerunek przedszkola poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.

Ułatwienia dostępności