Historia

Przedszkole nr 2 „Kolorowy Zalesinek” znajduje się w miejscowości Zalesinek pod Piasecznem. Zostało założone przez Panią Ewę Krauze w latach 1949/1950. Na początku przedszkole pełniło funkcję opiekuńczą dla dzieci, pozbawionych opieki. Dzieci nocowały w przedszkolu i korzystały z wyżywienia. Budynek do potrzeb dzieci został przystosowany z domu mieszkalnego. Przez pewien czas nasza placówka była przedszkolem zakładowym dla dzieci, których rodzice pracowali w pobliskich zakładach przemysłowych „Laminy” i „Zelosu”. W roku 2000 odbył się gruntowny remont bloku żywieniowego, zostały dobudowane dwie sale zajęć oraz klatka schodowa. W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia przedszkola spośród pierwszych wychowanków doczekaliśmy się już ich dzieci, a teraz zajmujemy się już nawet wnukami. Ponadto spośród byłych pracowników placówki wielu pełniło funkcję dyrektorów w innych placówkach, m.in. Alicja Stefańska (Przedszkole Nr. 5), Hanna Sakowicz (Przedszkole Nr.1), i Krystyna Bernacka (Przedszkole Nr. 8). 17 maja 2023 roku odbyła się uroczystość nadania imienia „Kolorowy Zalesinek”. Nazwa „Kolorowy Zalesinek” wpisuje się w magiczne miejsce Zalesinka, które zbliża dzieci do świata przyrody, zachęca do poznawania życia zwierząt, ptaków i roślin, kształtuje poczucie estetyki, pozwala dostrzec, takie wartości jak, przyjaźń, dobroć, prawda i piękno. Nasza praca kształtuje kreatywne i twórcze postawy wychowanków, ich właściwe zachowanie, tolerancje wobec innych ludzi. Codzienna praca i edukacja jest dla wszystkich źródłem radości.

Ułatwienia dostępności