Metody pracy

W naszym przedszkolu nauczyciel jest partnerem wychowanka, któremu pomaga poznawać otaczający go świat, zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie, jak i lepiej poznać samego siebie. Aby to osiągnąć korzystamy z różnorodnych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Na co dzień korzystamy z:

  • metody oglądowej – np. obserwacja przyrody, najbliższego otoczenia, eksperymentów wykonywanych przez nauczyciela. Celem tej metody jest trening uwagi, skupienia się na danym przedmiocie, zauważenie piękna otaczającego nas świata oraz rozbudzenie w wychowankach ciekawości poznawczej.
  • metody słownej – wykorzystywane podczas słuchania piosenek, bajek, wierszy. Metoda ta przygotowuje dzieci do nauki pisania i czytania, pobudza wyobraźnię oraz procesy poznawcze. Kształtuje w dzieciach wrażliwość na piękno literatury.
  • metody praktycznego działania – dzieci wykazują się tu swoją aktywnością, naśladują i odtwarzają czynności wcześniej pokazane przez nauczyciela, uczą się rozwiązywania problemów, mają możliwość rozwinięcia sprawności manualnej oraz wykazania się kreatywnością.

Ułatwienia dostępności