Teatrzyk

Dnia 18 listopada o godz. 13:00

zapraszamy dzieci na spektakl teatralny
w wykonaniu aktorów z teatru
Złoty Dukat

pt.: „ Z malowanej skrzyni”

 

 

Aktorzy w oryginalnych strojach ludowych (strój krakowski)
opowiedzą i zatańczą malowniczą baśń opartą na motywach ludowych…

Wróć