SPOTKANIA WIELKANOCNE

Dnia 18 marca 2016 (piątek)
zapraszamy Rodziców
na
UROCZYSTE SPOTKANIE WIELKANOCNE

Uroczystość odbędzie się w następującym porządku:
grupa I     godzina   13:00
grupa II    godzina   14:00
grupa III   godzina   15:15

 Po uroczystości Nauczyciele i Rada Rodziców zapraszamy do wzięcia udziału
w kiermaszu ozdób wielkanocnych wykonanych przez dzieci.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone
na wycieczki w drugim półroczu. 

Wróć