rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że Przedszkole Nr 2 nie prowadzi
uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2014/2015

Wróć