REKRUTACJA

W załałczeniku zajduje sie lista dzieci zakwalifikowanych
do Przedszkola Nr 2 w Piasecznie 
na rok szkolny 2021/2022


Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są
do złożenia oświadczenia, potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do przedszkola
w terminie 8 - 20 kwietnia 2021 


Potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola.


Wróć