Rekrutacja

W roku szkolnym 2015/2016 rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej.


Strona do logowania dla rodziców nowych kandydatów do przedszkola
na rok szkolny 2015/2016  będzie aktywna od 30.03.2015 r.

Adres strony do logowania :  www.piaseczno.formico.pl


 

 

Harmonogram rekrutacji

 

Data

Etap rekrutacji

23.03.2015 – 27.03.2015 r.

Wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu

(deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola)

 

30.03.2015 – 17.04.2015 r.

Rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz złożenie w placówce pierwszego wyboru wniosku w formie papierowej wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów

 

20.04.2015 – 29.04.2015 r.

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 

30.04.2015 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

04.05.2015 – 08.05.2015 r.

Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki

 

15.05.2015 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

18.05.2015 r.

Postępowanie odwoławcze zgodne z terminami ustawowymi

 


Rekrutacja uzupełniająca

15.06.2015 – 19.06.2015 r.

Rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz złożenie w placówce pierwszego wyboru wniosku w formie papierowej wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów

 

26.06.2015 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

29.06.2015 r.

Złożenie przez rodziców deklaracji potwierdzającej wolę wyboru placówki

 

30.06.2015 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej do danej placówki

 

 

Wróć