Opłaty w lutym

Ze względu na ferie zimowe
opłaty za przedszkole,
Radę Rodziców oraz zajęcia dodatkowe
w miesiącu lutym zbierane będą :

6 lutego 2013r.w godzinach: 8:30 – 17:00
oraz
12 lutego 2013 r. w godzinach: 7:00 – 17:00


Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.


Wróć