Koncert

W dniu 6 XI (środa) o godz. 13:15
zapraszamy dzieci na koncert muzyczny pt.

„Czy nasze ciało może mówić?”

 

 W programie przybliżymy dzieciom sztukę mimu,
zorganizujemy małe warsztaty,
pokażemy jak niezwykle komunikatywny może być język ciała,
kiedy aktor mim świadomie rezygnując ze słów
ukazuje widzom wszystko to, co trudno jest wyrazić słowami,
a co charakteryzuje człowieka – jego wewnętrzny i zewnętrzny świat.

Wróć