EKOFESTIWAL

Informujemy, że dzieci z grup II i III
biorą udział w międzyprzedszkolnym
Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Turystycznej

którego organizatorem jest Centrum Kultury w Piasecznie.


Festiwal odbędzie się
w sali Domu Parafialnego Parafii Św. Anny w Piasecznie

19 maja 2016 r.


W TYM DNIU, ODBIÓR DZIECI
  Z GRUP II i III - OD GODZINY 14:00

 

 

Wróć