Działalność przedszkola od 1 września

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 2 lipca 2020 przedszkola będą działały według określonych wytycznych.

Miesiąc wrzesień ze względu na powrót dzieci po wakacjach i ich obecność w wielu miejscach w Polsce i za granicą chcielibyśmy potraktować jako miesiąc podwyższonego ryzyka.

Chcielibyśmy zapewnić dzieciom i pracownikom możliwie maksymalne warunki bezpieczeństwa dlatego przedszkola będą działały w  podwyższonym reżimie sanitarnym.

 • Prosimy  również rodziców nie pracujących aby  w miesiącu wrześniu  nie przyprowadzali dzieci do przedszkola (nie dotyczy to dzieci sześcioletnich). Prośba ta jest podyktowana warunkami, które musi spełnić przedszkole, a mówią one o metrach koniecznych  do zapewnienia na jedno dziecko,  w związku z tym liczebność grup przedszkolnych powinna być mniejsza.  Dajmy szansę rodzicom pracującym.
 • Prosimy  również rodziców o wypełnienie oświadczenia  (w załączeniu) celem zaplanowania organizacji pracy przedszkola i posiłków dla dzieci. 
  Oświadczenia prosimy przesłać na adres: przedszkole-zalesinek@wp.pl
    do dnia 27.08.2020
 • Z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbędą się dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
 • Wciąż obowiązuję zakaz wchodzenia osób trzecich do budynków przedszkolnych w tym rodziców. Odstępstwem będzie pierwszy tydzień w którym rodzice dzieci trzyletnich lub nowych będą mogli towarzyszyć dziecku do momentu wejścia dziecka na salę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Konieczność poddania się mierzeniu temperatury u rodzica, dezynfekcji rak oraz założenie maseczki.
 • Wszystkie gminne przedszkola będą  otwarte w godzinach 7.00- 17.00.
 • Dzieciom będzie mierzona temperatura przy wejściu, dyrektor placówki  może odmówić przyjęcia dziecka w sytuacji podwyższonej temperatury.
 • W miesiącu wrześniu nie będą organizowane żadne wyjścia dzieci poza placówki, nie będą też zapraszani do przedszkola goście i nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe, wynika to ze względów bezpieczeństwa i konieczności ograniczenia dostępu do przedszkola osób trzecich.
 • Dzieci nie mogą przynosić zabawek do przedszkola.


W trosce o dzieci i pracowników prosimy rodziców o wyrozumiałość i
  ścisłą współpracę.  
Odpowiedzialne zachowanie dorosłych z pewnością zminimalizuje możliwość zarażenia się wirusem 
zarówno dzieci jak i pracowników przedszkoli.

Wróć