Koncert

W dniu 05 lutego 2014 r.

odbędzie się koncert pt.:


„O Fryderyku z Żelazowej Woli, co świat fortepianem zawojował ”

Z okazji rocznicy urodzin najwybitniejszego polskiego pianisty i kompozytowa
zostanie zaprezentowany program przybliżający

jego postać oraz muzyka.
W programie  dzieci usłyszą najbardziej znane kompozycje fortepianowe i wokalne

 

RODZICÓW DZIECI ODCHODZĄCYCH Z PRZEDSZKOLA O GODZINIE 13.00
PROSIMY W TYM DNIU O ODBIÓR DZIECI OKOŁO GODZINY 14.00


Wróć